loading apprais.ly

Softver koji promiče kontinuirani razvoj

Pratite napredak svakog člana tima

Kao voditelj tima osim mobilnoj aplikaciji imat ćete pravo pristupa i web upravljačkom sučelju.

Razvoj i napredak svake kompetencije se vrlo lako prati na grafičkom prikazu kroz vrijeme.

Usmjerite svakog člana tima prema razvoju kompetencije koja je za vašu organizaciju bitna.

Uočite talente ili one koji trebaju dodatno poraditi na sebi

apprais.ly omogućuje jednostavno uočavanje vaših najboljih zaposlenika kao i onih koji trebaju dodatni savjet kako se poboljšati i u kojem smjeru se razvijati.

Kontinuirani feedback prati i kontinuirani razvoj, iskoristite feedback na najbolji mogući način.

Poradite na sebi

Feedback se uz apprais.ly može pružiti svim zaposlenicima, bilo da se radi o vašem nadređenom ili podređenom, direktoru ili asistentu.

Što više feedbacka primite to ćete imati realniju sliku o sebi i razvijenosti svojih kompetencija.

Treba biti zahvalan na savjetima pomoću kojih možete više naučiti, ne postoji puno poslovnih organizacija koje imaju takav sustav.

Pokrenite promjenu u sebi i drugima!

Kad koristiti apprais.ly?

Feedback

Pružite konstruktivan savjet koji će pomoći drugima da se poboljšaju.
Saznaj više

Bolji 1 na 1

Gradite dobar poslovni odnos planiranjem konstruktivnog razgovora i realnim ciljevima.
Saznaj više
Not found