loading apprais.ly

Pravila privatnosti aplikacije apprais.ly

 

apprais.ly kao softversko poslovno riješenje u vlasništvu apprais.ly d.o.o. (u daljnjem tekstu apprais.ly), ovim  Vam putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o Vašim pravima na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane apprais.ly kao Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih pravila. Pravila privatnosti i slični dokumenti, neovisno o njihovu nazivu, imaju prednost u primjeni pred ovim Pravilima privatnosti ili ih dopunjuju.

 

O nama

 
Tvrtka apprais.ly d.o.o. Jurišićeva 3, Zagreb, vlasnik je apprais.ly softverskog poslovnog riješenja (u daljnjem tekstu apprais.ly). Ovim Pravilima privatnosti želimo ukazati na brigu o privatnosti naših korisnika i poslovnih partnera, kao i o zaštiti njihovih osobnih podataka. 

Također, želimo pružiti potpuni uvid u način sakupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici. Molimo Vas da ova Pravila pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke.

 

Što su pravila privatnosti?

 
Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima koji se prikupljaju putem apprais.ly aplikacije.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima apprais.ly d.o.o., kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, apprais.ly želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama. 

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

 

Koji su ciljevi pravila privatnosti?

 
Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima apprais.ly ostvaruje poslovnu suradnju:
 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ;
 • kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.
 

Kakva se vrsta podataka prikuplja? 

 
Prikupljaju se one vrste podataka koje su potrebne kako bi se aplikacija apprais.ly mogla koristiti i kako bi mogla funkcionirati u potpunosti, tj. ispuniti funkcionalnosti za koje je zamišljena.

apprais.ly prikuplja i obrađuje sljedeće vrste podataka:

 • Ime, prezime, email adresa i fotografija korisnika aplikacije

Ime, prezime i poslovna email adresa te fotografija se koriste da bi se identificirali korisnici aplikacije, te omogućio pronalazak korisnika unutar aplikacije. Isto tako, email adresa se koristi da bi korisnici aplikacije primali bitne obavijesti u vezi korištenja aplikacije. Korisnici mogu upravljati svojim postavkama obavijesti putem postavki notifikacija unutar funkcionalnosti Postavke.

 • ID mobitela korisnika aplikacije i operativni sustav (ako korisnik koristi apprais.ly iOS ili Android aplikacije)

Ako korisnik mobilne aplikacije da dopuštenje push-notifikacijama, informacije o njegovom mobilnom operativnom sustavu (iOS i Android) i njegov jedinstveni ID mobilnog uređaja se spremaju u sustav. Ove se informacije koriste isključivo samo kako bi se korisniku slale push-notifikacije, ako ih je korisnik dopustio.

 • Tehničke informacije o uređaju korisnika aplikacije

Što može uključivati korisnikovu IP adresu, vrstu preglednika, vrstu operativnog  sustava, karakteristike uređaja (veličina ekrana, model mobilnog uređaja, naziv mrežnog pružatelja).

Ove se informacije koriste u svrhu analitike i praćenja, npr. za identifikaciju uređaja na kojim se koristi apprais.ly, kako bi se poboljšale značajke aplikacije, otkloniti poteškoće i povećala sigurnost podataka.

 • Kolačići i slične tehnologije

Koristimo kolačiće kako bismo upravljali sesijama korisnika, pohranili odabir jezika i dostavili odgovarajuće oglase. Kolačići su male tekstualne datoteke koje web-poslužitelj prenosi na tvrdi disk Vašeg uređaja. Kolačići se mogu koristiti za prikupljanje datuma i vremena Vašeg posjeta, povijesti pregledavanja, Vaših postavki i korisničkog imena. Na dnu stranice, klikom na Postavke kolačića možete onemogućiti određene kolačiće koji nisu obvezni. Također, možete postaviti svoj preglednik da odbije sve ili neke kolačiće ili da Vas upozori kad web-mjesta postavljaju ili pristupaju kolačićima. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki dijelovi naših usluga/platforme mogu postati nedostupni ili neće funkcionirati ispravno. Za više informacija o kolačićima koje koristimo pogledajte naša Pravila o kolačićima i sličnim tehnologijama.

 • Dodatni podaci koje korisnik ili njegov poslodavac pružaju apprais.ly 

Dodatni podatci mogu sadržavati korisnikovu ulogu na poslu, tko je njegov izravni nadređeni ili podređeni, te povratne informacije koje šalje i prima od drugih. Ovi podaci se skupljaju kao dio uobičajenog korištenja apprais.ly-ovih značajki, i isključivo su korišteni za tu svrhu.

 

S kime možemo dijeliti osobne podatke?

 
apprais.ly može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti osobne podatke unutar tvrtke, koja ih može obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprječavanja zlouporaba, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju dane privole.

Postoji mogućnost suradnje sa trećim stranama u svrhu podržavanja što kvalitetnijeg rada značajki apprais.ly-a koje mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na pouzdano slanje e-maila, pružanje korisničke podrške i dr. Sve treće strane s kojima apprais.ly surađuje moraju biti usklađene s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, te voditi jednaku brigu o privatnosti korisnika kao i apprais.ly. 

Niti jedna treća strana ne smije koristiti podatke koje im pruža apprais.ly za bilo koju drugu svrhu osim one za koju je apprais.ly dostavio podatke.

Koliko god je moguće, minimiziraju se podaci koji se dijele sa trećim stranama, koristeći metode poput anonimizacije (uklanjanje osobno-identifikacijskih podataka), ili pseudonimizacije (zamjenjivanje identifikacijskih podataka poput korisničkog osobnog ID-a, imena ili e-maila s neprozirnim identifikatorima koji ne mogu biti praćeni natrag do korisnika od neželjenih strana).

Podatke korisnika ćemo morati dostaviti i sudskim ili državnim tijelima temeljem njihovog službenog zahtjeva ili radi ispunjenja obveza određenih propisima.

 

Kako se koriste podaci koji se prikupe?

 

Podaci korisnika se mogu koristiti kako bi:

 • aktivirali apprais.ly i pružili korisniku njegove Usluge  
 • kreirali korisnički profil i učinili ga vidljivim
 • osigurali sigurnost prijave u apprais.ly korištenjem sigurnosne infrastrukture  
 • bili sukladni s pravnim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj  
 • korisniku pružili pomoć pri korištenju aplikacije
 • korisnika kontaktirali putem apprais.ly-a i/ili drugih kanala   
 • spremili i održavali odgovore korisnika (Odgovori su dostupni drugim korisnicima organizacije, kao što su Administratori i Manageri, na temelju njihove dopuštene razine pristupa. Korisnik se može obratiti Administratoru ili Manageru, koji ga je pretplatio na usluge apprais.ly-a, kako bi razumio na koji naćin će se koristiti Odgovori u organizaciji. Kao što je gore navedeno, korisnikov e-mail i podaci za kontakt nisu povezani s odgovorima koji su dostupni njegovoj organizaciji, ali Administratori i Manageri možda mogu pretpostaviti tko je dao određene odgovore te će znati identitet korisnika ako on odluči uključiti informacije koje ga identificiraju u odgovoru.)
 • analizirali obrasce korištenja korisnika kako bi poboljšali ili optimizirali usluge
 • pomogli u provedbi naših Općih uvjeta korištenja
 • spriječili potencijalno nezakonite aktivnosti
 • detektirali  neželjene ili uvredljive aktivnosti
 • stvarali nove usluge, značajke ili sadržaje – samo javni podaci i metapodaci, mogu se koristiti podaci javnog anketiranja i anonimni metapodaci istraživanja, odnosno podaci o karakteristikama ankete, ali ne i privatni sadržaj, za stvaranje i pružanje novih usluga, značajki ili sadržaja; primjerice, mogu se pogledati statistički podaci kao što su stope odgovora na zahtjev za feedbackom, broj likeova na ocjenu, prosječne ocjene određenih ili svih kompetencija, podjele po timovima, organizacijama i sl., ali svi podatci koji se koriste u ove svrhe bit će anonimizirani)
 • kontaktirali korisnike u vezi računa korisnika (korisnika se povremeno kontaktira u vezi  transakcija, poput najava vezane uz usluge, pitanja vezana uz naplatu, promjene usluga ili pravila ili email dobrodošlice kada se prvi put registrirate; korisnik se ne može isključiti iz tih komunikacija jer su nužni za pružanje Usluge)
 • odgovorili na pravne zahtjeve i spriječili štetu. Ako primimo poziv na sud ili drugi pravni zahtjev, možda ćemo morati pregledati pohranjene podatke kako bismo odredili kako postupiti)

Provodimo provjere naših davatelja usluga treće strane i zahtijevamo od njih da poštuju sigurnost Vaših osobnih podataka i da s njima postupaju prema zakonu. Ne dopuštamo im da upotrebljavaju Vaše osobne podatke u svoje svrhe, već da obrađuju Vaše osobne podatke samo u predodređene svrhe i u skladu s našim uputama.

Možemo prodavati, prenositi ili spajati dijelove našeg poslovanja ili naše imovine. Alternativno, možemo stjecati druge tvrtke ili se spajati s njima. Ako dođe do promjene našeg poslovanja, novi vlasnici mogu upotrebljavati Vaše osobne podatke na isti način kao što je navedeno u ovim Pravilima privatnosti.

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa apprais.ly i u skladu s ovim Pravilima i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na GDPR@apprais.ly.

 

Uloge

 
 • Korisnici

Korisnici koriste uloge aplikacije kako bi pružili i primili te prikupili i koristili ocjene i druge informacije vezane uz razinu kompetencija koje se ocjenjuju. Svrha prikupljanja ovih informacija je bolja kvantifikacija stanja pojedinih kompetencija korisnika kao i njihov razvoj. Korisnici aplikacije daju ocjene kompetencija drugih korisnika i traže ocjene vlastitih kompetencija te dostavljaju druge informacije (kolektivno “Odgovori”).

 • Administratori i Manageri. Korisnici s administrativnim dozvolama ili dopuštenjima managera mogu pristupiti odgovorima koje su podnijeli drugi korisnici unutar njihove organizacije na temelju određene Uloge (a) i njihove dopuštene razine pristupa.
 • Po zadanim postavkama, odgovori su anonimni. Ne otkriva se koji su odgovori povezani s kojim korisnikom, email adresom ili IP adresom, osim u slučaju kada korisnik označi određenu ocjenu oznakom Report. U tom slučaju, Administrator ili Manager mogu vidjeti tko je poslao Odgovor i kome je upućen u svrhu rješavanja situacije zbog koje je korisnik pokrenuo prijavu odabirom Reporta. Isto tako, korisnici mogu otkriti svoj identitet u svojim Odgovorima. Budući da apprais.ly ne mijenja i ne uređuje odgovore, u takvom slučaju drugi korisnici mogu saznati tko je podnio taj Odgovor.
 

Koliko dugo se čuvaju podaci korisnika?

 

Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog odnosa. Iznimka su slučajevi pokrenutih sudskih ili drugih sličnih postupaka koji zahtijevaju čuvanje podataka. Vaše ćemo osobne podatke zadržati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhe zbog kojih smo ih prikupili, uključujući i za zadovoljavanje svih zakonskih, računovodstvenih zahtjeva ili zahtjeva za izvješćivanjem.

Kako bismo utvrdili prikladno razdoblje čuvanja osobnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik od neovlaštenog korištenja ili otkrivanja Vaših osobnih podataka, svrhe zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke te možemo li takve svrhe postići drugim sredstvima i primjenjivim zakonskim zahtjevima.

Po isteku rokova pohrane, podatke uklanjamo iz sustava.

 

Vaša prava

 

 U određenim okolnostima prema Općoj uredbi o zaštiti podataka imate određena prava u odnosu na svoje osobne podatke. Ako želite ostvariti neko od prava navedenih u nastavku, kontaktirajte nas putem sljedeće e-pošte: GDPR@apprais.ly

Pravo na zahtjev za pristup svojim osobnim podacima (obično poznat kao “zahtjev za pristup podacima”) omogućuje Vam da dobijete kopiju osobnih podataka koje čuvamo o vama i da provjerite obrađujemo li ih na zakonit način.

Pravo da zatražite ispravak bilo kojih podataka koje imamo o Vamaomogućuje Vam da ispravite sve nepotpune ili netočne podatke o Vama, iako ćemo možda morati potvrditi točnost novih podataka koje ste nam dali.

Pravo da zatražite ograničenje obrade svojih osobnih podatakamožete zatražiti obustavu obrade svojih osobnih podataka u sljedećim scenarijima: (a) ako želite da utvrdimo točnost podataka; (b) tamo gdje je naše korištenje podataka nezakonito; (c) u slučaju kad želite da zadržimo podatke, čak i ako ih više ne tražimo jer su Vam potrebni za utvrđivanje, korištenje ili branjenje pravnih potraživanja; ili (d) u slučaju da ste se usprotivili našoj upotrebi Vaših podataka, ali mi moramo provjeriti jesmo li prekoračili zakonske osnove za njihovo korištenje.

Pravo na zahtjev za brisanjem svojih osobnih podatakaomogućuje Vam da zatražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ako ne postoji dobar razlog za nastavak obrade.  Također, imate pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje svojih osobnih podataka ako ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradu (pogledajte u nastavku), ukoliko smo možda obradili Vaše podatke protupravno ili gdje je potrebno brisanje Vaših osobnih podataka u skladu s lokalnim zakonom. Imajte na umu da smo u određene svrhe možda zakonski obavezni zadržati Vaše podatke. Brisanje osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem na našu adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu GDPR@apprais.ly

Pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka – omogućuje Vam podnošenje prigovora apprais.ly kao Voditelju obrade i/ili nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka ukoliko smatrate da obrada negativno utječe na Vaša temeljna prava i slobode.  U nekim slučajevima možemo pokazati da imamo uvjerljive zakonske osnove za obradu Vaših podataka koje nadilaze Vaša prava i slobode.

Pravo na zahtjev za prijenos Vaših osobnih podataka Vama ili trećoj straniVama ili trećoj strani koju ste odabrali pružit ćemo Vaše osobne podatke u strukturiranom, najčešće korištenom, strojno-čitljivom obliku. 

Pravo povlačenja svog pristanka na obradu osobnih podataka – moguće je u bilo kojem trenutku. To ne utječe na zakonitost bilo koje obrade koju smo već izvršili na temelju prethodno dane suglasnosti.

Naknada za ispunjavanje Vaših zahtjeva obično nije potrebna. Nećete morati platiti naknadu za pristup svojim osobnim podacima (ili za ostvarivanje nekog drugog prava). Međutim, možemo naplatiti određenu naknadu ako je Vaš zahtjev očito neosnovan, ponavljajući ili prekomjeran. Također, u takvim okolnostima možemo odbiti ispuniti Vaš zahtjev.

Vremensko ograničenje za odgovor: Nastojimo odgovoriti na sve pravovaljane zahtjeve u roku od mjesec dana. Povremeno će nam trebati više od mjesec dana ako je zahtjev posebno složen ili ako ste predali nekoliko zahtjeva. U tom slučaju ćemo Vas obavijestiti i nastaviti Vas informirati.

Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku. Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole tada više nećemo upotrebljavati u prethodno navedene svrhe.

Opoziv privole možete izvršiti slanjem e-maila na adresu GDPR@apprais.ly.

Međutim, prije nego što podnesete žalbu tijelu za zaštitu podataka, voljeli bismo pokušati riješiti situaciju unutar organizacije, zato Vas molimo da se obratite našem uredu za privatnost putem naše e-mail adrese: GDPR@apprais.ly

 

 

Korisnikova prijava u aplikaciju i njegov profil 

 
Ako korisnik odluči koristiti apprais.ly i Usluge povezane s navedenim softverskim rješenjem, potrebni su njegovi osobni podaci, i to ime, prezime, e-mail adresa, lokacija rada i naziv radnog mjesta. Ti podaci su obavezni i nužni kako bi se korisnik mogao prijaviti i koristiti apprais.ly i uneseni su u njegov profil.

Postupak prijave u aplikaciju opisan je u Općim Uvjetima korištenja aplikacije apprais.ly. 

 

Gdje će se obrađivati korisnički podaci?

 
Podaci koje prikupljamo bit će pohranjeni i obrađeni unutar EU,  na sigurnim poslužiteljima u svrhu pružanja najboljeg mogućeg korisničkog iskustva.

 

Komunikacija i marketing

 

 S vama ćemo komunicirati putem e-pošte ili putem obavijesti u aplikaciji u vezi s našim uslugama. Budući da nam je neophodno pružiti takve informacije, postoji mogućnost da nećete moći odustati od takvih poruka.

Prilikom registracije, postoji mogućnost davanje privole za primanje marketinških sadržaja. Davanjem privole za primanje marketinških sadržaja pristajete na primanje obavijesti vezane uz poslovanje, nove usluge i proizvode tvrtke apprais.ly d.o.o. te povezanih društava. Privolu možete povući u svakom trenutku klikom na link “odjavi se” koji se nalazi na dnu svake primljene poruke.

 

Zaštita osobnih podataka

 

 Kako bi zaštitili Vaše osobne podatke, apprais.ly provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo na razini grupe. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave unutar grupe, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima unutar apprais.ly-a ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju, održavanju, poboljšanju kvalitete i naplati usluge – u skladu s jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar grupe. Svi zaposlenici apprais.ly i povezanih društava obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka, a angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Sve informacije koje primimo o Vama pohranjene su na sigurnim poslužiteljima i implementirali smo tehničke i organizacijske mjere prikladne i potrebne za zaštitu osobnih podataka. Apprais.ly neprekidno procjenjuje sigurnost svoje mreže i prikladnost svog internog informacijskog sigurnosnog programa koji je dizajniran da (a) pomaže osigurati Vaše podatke od slučajnog ili nezakonitog gubitka, pristupa ili otkrivanja, (b) prepozna razumno predvidive rizike za sigurnost apprais.ly rješenja i (c) minimizira sigurnosne rizike, uključujući procjenu rizika i redovno testiranje. Nadalje, osigurali smo da su svi podaci o plaćanju šifrirani koristeći se SSL tehnologijom.

apprais.ly ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže. Imajte na umu da, unatoč mjerama koje smo provodili kako bismo zaštitili Vaše podatke, prijenos podataka putem interneta ili drugih otvorenih mreža nikad nije potpuno siguran, a postoji i rizik da neovlaštene treće strane mogu pristupiti Vašim osobnim podacima.

 

Obavijesti o promjenama i kontakti

 
Povremeno možemo izmijeniti ova Pravila privatnosti, a promjene ćemo objaviti na internetskoj stranici www.apprais.ly te mobilnim aplikacijama. Objava politike provedena je 03. lipnja 2019. 

Kod izmjena Pravila privatnosti,  prethodne verzije možete zatražiti putem e-pošte GDPR@apprais.ly. U slučaju značajnih promjena obavijestit ćemo Vas o promjenama i putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način.

Upite i primjedbe vezane uz ova Pravila privatnosti, te dodatne informacije oko Vaših osobnih podataka prikupljenih na apprais.ly-u možete dostaviti appraisl-u:

 • pisanim putem na adresu sjedišta apprais.ly d.o.o
 • putem elektroničke pošte na adresu: GDPR@apprais.ly
 

Druga pitanja

 
Ukoliko postoje bilo kakva pitanja koja nisu pokrivena ovim dokumentom, kontaktirajte tim za podršku na: 

info@apprais.ly

 

Sigurnost 

 

Sigurnost korisničkih podataka izuzetno je bitna, a za povećanje sigurnosti potrebna je i pomoć korisnika aplikacije. Korisnička je odgovornost osigurati da su osobni podaci točni i da su lozinke i podaci o registraciji sigurni i da ih se ne dijeli s trećim stranama.

Vrijedi od 03. Lipnja 2019.